The Matrix of Visual Culture

Patricia Pisters, The Matrix of Visual Culture: Working with Deleuze in Film Theory (Stanford University Press, 2003) 288 pages

This book explores Gilles Deleuze's contribution to film theory. According to Deleuze, we have come to live in a universe that could be described as metacinematic. His conception of images implies a new kind of camera consciousness, one that determines our perceptions and sense of selves: aspects of our subjectivities are formed in, for instance, action-images, affection-images and time-images. We live in a matrix of visual culture that is always moving and changing. Each image is always connected to an assemblage of affects and forces. This book presents a model, as well as many concrete examples, of how to work with Deleuze in film theory. It asks questions about the universe as metacinema, subjectivity, violence, feminism, monstrosity, and music. Among the contemporary films it discusses within a Deleuzian framework are Strange Days, Fight Club, and Dancer in the Dark.

 

Link to Stanford University Press

Beeldritsen

Tessa Boerman, Patricia Pisters en Joes Segal (eds) Beeldritsen: visuele cultuur en etnische diversiteit in Nederland Amsterdam: De Balie, 2003) 117 pages

In een visuele cultuur wordt identiteit in toenemende mate bepaald door beelden waaraan we ons spiegelen. In een multiculturele samenleving ritsen diverse etnische beeldtradities in, en net zo gemakkelijk weer uit elkaar. Wie in die dynamiek van confrontatie en associatie verdwaald raakt loopt het risico in het dagelijks spraakgebruik te worden weggezet als 'bounty', 'cosby', 'uncle Tom', 'sellout' of 'wannabe'.

Lessen van Hitchock

Patricia Pisters, Lessen van Hitchcock: een inleiding in mediatheorie (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002) 328 paginas

Het werk van de beroemde film- en televisiemaker Alfred Hitchcock heeft een enorme invloed gehad en bestrijkt een lange periode in de film- en televisiegeschiedenis. Zijn werk vormt de rode draad in deze verhelderende inleiding op de theorievorming over film, televisie en nieuwe media, waarbij de moderne filmtheorie het vertrekpunt vormt voor uiteenlopende methodes van analyse en interpretatie. Aan de hand van de vele studies die er in de loop der jaren over Hitchcock zijn verschenen, worden verschillende theoretische benaderingenuitgelegd en met elkaar vergeleken. Aan bod komen onder meer de auteurstheorie, de semiologie, de theorievorming over gender en postmodernisme, alle uiteengezet, geillustreerd en getoetst aan de hand van Hitchcock's 'lessen' en gerelateerd aan de hedendaagse ontwikkelingen in het medialandschap.

Micropolitics of Media Culture

Patricia Pisters (ed), Micropolitics of Media Culture: Reading the Rhizomes of Deleuze and Guattari (Amsterdam University Press - Film Culture in Transition, 2002) 302 pages

This book focuses on the micro-political implications of the work of Gilles Deleuze (and Félix Guattari). General philosophical articles are coupled to more specific analyses of films (such as Fight Club and Schindler's List) and other expressions of contemporary culture. The choice of giving specific attention to the analyses of images and sounds is not only related to the fact that audiovisual products are increasingly dominant in contemporary life, but also to the fact that film culture in itself is changing ("in transition") in capitalist culture. From a marginal place at the periphery of economy and culture at large, audiovisual products (ranging from art to ads) seem to have moved to the centre of the network society, as Manuel Castells calls contemporary society. Typical Deleuzian concepts such as micro-politics, the Body without Organs, becoming-minoritarian, pragmatics and immanence are explored in their philosophical implications and political force, whether utopian or dystopian. What can we do with Deleuze in contemporary media culture? A recurring issue throughout the book is the relationship between theory and practice, to which several solutions and problems are given.

Download the introduction as PDF (4.9 MB)
Download chapter 6: Glamour and Glycerine as PDF (3.1 MB)

Madonna

Hannah Bosma and Patricia Pisters, Madonna: De vele gezichten van een popster (Amsterdam: Prometheus, 1999) 204 paginas

Verguisd en aanbeden: Madonna laat niemand onverschillig. Begin jaren tachtig had zij groot succes met haar simpele, aanstekelijke dansmuziek en met haar image als vrijgevochten meid die weet wat ze wil. Eind jaren negentig staat Madonna nog steeds aan de top, met het album Ray of Light. Al die tijd heeft zij met een groot scala aan muziek, videoclips, films en shows haar verschijning vele vormen gegeven.

Hoe speelt Madonna met het verlangen van het publiek om 'de ware Madonna' te leren kennen? Wat kan er over Madonna's muziek gezegd worden? En over haar stem? Hoe breekt haar album Erotica met gangbare opvattingen over vrouwelijke erotiek?

In dit boek wordt op toegankelijke wijze een dialoog aangegaan met de debatten en studies over Madonna en met recente ontwikkelingen in het denken over muziek, film en vrouwelijkheid. Daarbij worden aspecten van Madonna's werk besproken die tot nu toe onbelicht zijn gebleven. Madonna's veelzijdige werk wordt onder de loep genomen: de dubbele bodems in haar songteksten, de verwijzingen naar bekende Hollywoodfilms in haar videoclips, haar prestaties als actrice. Zo zien we hoe steeds thema's terugkeren: macht, vrouwelijkheid, seksualiteit, liefde en religie. Gaandeweg ontstaat er een rijk beeld van haar werk.

Lees meer over dit boek op de site van Hannah Bosma.

From Eye to Brain

Patricia Pisters, From Eye to Brain (PhD, University of Amsterdam, 1998) 295 pages

From Eye to Brain presents an explorative journey through a landscape of images and sounds. Gilles Deleuze, often accompanied by Félix Guattari and others, is the virtual guide on this voyage. Along the way three basic questions will be addressed. The first question concerns the classic “images of thought,” which is defined by representation and the model of the eye. Can we still take the eye as a model of thinking or would it be more appropriate to install a model of the “rhizomatic” brain? The psycho-semiotic apparatus theory in film studies is connected to the model of the eye. Even though representation has been criticized, especially by feminist psychoanalytic film theory, the second questions in this book concerns the function and adequacy of Freudian and Lacanian theory for conceiving cinema and new images at the end of the second millennium. The first two questions are related to a third one: the underlying question of the subject. Psychoanalytic film theory has provided a strong model for subjectivity based on opposition (with the “other”) and desire (caused by a fundamental lack). However, we might ask if this model is still adequate. The model of the brain, looking for heterogeneous connections, calls for a refiguration of the subject in film theory as well. The many encounters with contemporary audiovisual products presented in this book force us to open up the subject, defining desire in an affirmative way and invading “the subject” with multiplicities of all kinds.